Exploring Atlantis main menu

Hem Bolaget Projekt Team Kontakt Logga in

Välkommen till Exploring Atlantis

Vi inom gruppen Exploring Atlantis är äventyrare och visionärer som arbetar med sjö och bärgningsprojekt, både i större och mindre skala. Bl.a. samlar vi in Scalops i Norge på ett småskaligt och ekologiskt sätt och vi söker efter sjunkna eller förlorade föremål samt andra artefakter. Geografiska arbetsområden är Östersjön, svenska Västkusten, Midt-Norge och västra Medelhavet, men vi har även uppdrag och intressen i svenska sötvattensjöar.

Bolaget Exploring Atlantis


Exploring Atlantis ingår i företaget Crucial Point AB som är ett idébolag med en projektledningsgrupp. Målsättningen är att driva alla större projekt i fristående bolag, där transparens och öppenhet råder.

Projektledningsgruppen har olika bakgrund. Där finns en mycket allsidig och kunnig jurist och vår initiativtagare och visionär kommer från konst- och kulturvärlden,

I vårt team ingår nära samarbete med externa konsulter, bl.a en projektledare med lång erfarenhet från globala infrastrukturprojekt, en marinarkeologisk dykare och en kommunikatör.

De professionella dykare som är knutna till Exploring Atlantis har under många är arbetat inom fiskerinäringen och/eller i samarbete med museivärlden, i Sverige, Norge och södra Europa. Där finns en erfaren fd dykledare och en marinarkeologisk dykare med geologi i botten.

Gemensamt för alla deltagare är ett kulturellt engagemang och stort intresse för havet. Vi jobbar alltid i samklang med lokala intressen, befolkningen och naturen. Vi värnar alltid om att resultatet av ett större projekt lever vidare efter vårt uppdrag.

Vi är visionärer och en del av oss tillhör en generation av dykpionjärer som vill kunna lämna något bra och hållbart efter oss till framtida generationer.


Vi är mycket restriktiva vad gäller uppdrag och fokus ligger alltid på vårt naturintresse, kulturen och arvet vi lämnar efter oss.

Oftast är det projekt i egen regi som passar Exploring Atlantis bäst, men vi väkomnar interorganisatoriska samarbetspartner.

Projekten väljs i första hand ut efter respektive bolags egna ekonomiska resurser, därefter letar vi lokala sponsorer, sedan söker vi EU-bidrag och sist kommer kontakter med riskkapitalister. Projekten styrs dock aldrig, enligt tecknade avtal, av de sistnämnda.

Vi i Exploring Atlantis är inte beroende av våra projekt för vår försörjning och vi strävar inte efter att jaga profit. Det får andra i affärsvärlden göra. Alla projektdeltagare i Exploring Atlantis har detta som sitt intresse och är måna om djur, natur och framtida värden.

T.ex. är Agenda 2030 central för projekten. Det är en global hållbarhetsagenda som Sverige har åtagit sig att efterleva. Agenda 2030 omfattar bl.a. tre dimensioner av hållbar utveckling:

♦ Den ekonomiska
♦ Den sociala
♦ Den miljömässiga

Gemensamt är att dessa miljömål har till syfte att säkerställa ett varaktigt skydd för jorden och dess naturresurser.

Projekt och uppdrag

Kammusslor

Ett ekologiskt och småskaligt fiske efter kammusslor, Scalop Picking, har bedrivits under flera år i Norge. Dykare jobbar i skift från små båtar och plockar musslorna för hand i kassar som sedan halas upp av personal i båten. Under slutet av 2000-talet reglerades fiskerinäring hårt i Norge och Norges Råfisklag fick ensamrätt på allt som fångades. De bestämmer med andra ord prisbilden idag. Norges Råfisklag bestämmer även om de behöver fångsten eller inte när du kommer. Om inte, då tvingas du att ge dig tillbaka och dumpa fångsten på fiskeplatsen. Nya regler säger nämligen att du inte får sälja den själv.

Det småskaliga, exklusiva och ekologiska fisket, det som under årtionden försörjde marknaden genom mindre och självständiga aktörer, dog mer eller mindre ut.

De dykare som jobbade heltid med sjömat i Norge finns nu lediga större delen av året för andra projekt inom Exploring Atlantis.

Bärgning

Ett mindre trevligt uppdrag vi haft är rensning och besiktning av laxkassar i norra Sverige. Vi ansåg (i början) att någon även måste utföra detta, men efter den erfarenheten har vi av etiska skäl tackat nej till sådana typer av uppdag. Djur och människor ska leva i frihet och det var hemskt att se detta på nära håll.

Bärgningsuppdragen har skiftat mellan att hämtat upp exklusiva klockor, röjt blockerande sjunktimmer till att bärga fritidsbåtar och utombords-motorer.

Vid ett flertal tillfällen har vi funnit och återlämnat sedan 40-50 år borttappade smycken som lyckligtvis haft bärarens personuppgifter.

Vi backar alltså inte för små uppdrag. T.ex. bärgade för några år sedan flera 10-tals kg gamla blydrag. Det var utanför ett större naturskyddsområde strax söder om Hunnebostrand på svenska Västkusten. Ett extremt litet och ideellt projekt som dock kändes mycket bra.

Pågående

Vi har våren 2022 erhållit Länstyrelsens tillstånd för ett unikt och utmanande bärgningsprojekt. Sonarskanning kommer att genomföras under juni/juli i år och utfaller detta positivt startar vi en grundligare undersökning under hösten. Själva bärgningen planeras till nästkommande sommar/höst 2023, då under en tvåårsperiod. Närmast står tecknande av sekretessavtal med alla berörda och innan det är klart håller vi all information inom styrgruppen. Projekt kommer troligtvis kräva sponsorer, EU-bidrag eller andra finansiärer. Hur som helst är det ett mycket inspirerande och spännande uppdrag där man redan nu hör historiens vingslag.

Ett annat, på sitt sätt personligt men mycket spännande och intressant, projekt just nu är möjligheten till nära kontakt med den 8-armade bläckfisken i Medelhavet. Vi dyker vintertid runt Cala Cristal. Bläckfisken (Cephalopoda) är en mycket intelligent varelse som oftast bara lever ett par år och man vet inte så mycket om djuret.

Team

Initiativtagare


Mats Max Selén
Projektansvarig
Email »»

Visionär med pojkboks-
drömmar och rötter i kulturvärlden
Deltagare


Mats Rixius Nilsson
Ekonomi
Email »»

Ankaret som håller reda
på debet och ...?


Helena Lager
Geolog och dykare (arkeologi)
Email »»

Den skånska geologen som
hamnade i franska vattenMickey Thörnblad
Fotograf och dykare
Email »»

Temperamentsfull fotograf med
kameran på tvättbrädsmagen

Konsulter


Dag World Citizens Vegger
Konsult (projektledning)
Email »»

Cyklande teamleader
med globala meriter


Lars Glasdykaren Westergren
Konsult (arkeologi)
Email »»

Entusiast som det bubblat och doftat dy om i över 40 år
Göran Olsson
Dykare (fd yrkesdykare)
Email »»

Kaxig och kontroversiell fd yrkes-
dykare som man får ta som han ärJenny Jernberg
PR-konsult
Email »»

Egensinnig och orädd
Konferencier och PR-konsult

Endast för projektmedlemmar och konsulter

Använd ditt användarnamn och lösenord för att komma till projekt- och informationssidorna.

Logga in »»

Kontakt

Exploring Atlantis

Högbergsgatan 16

SE-116 20 Stockholm

Sweden

Tel: +46 8 10 00 22

Fax: +46 8 10 00 33

Mail »»